FLIDSPRÆMIER

   Flidspræmier var noget få elever fik, hvis de havde lavet noget ekstraordinært i skolen. En af de lærere der uddelte flidspræmier, var Ole Suhr Koefoed. Nedenfor ses nogle eksempler med den tekst han typisk skrev i bogen. Andre flidspræmier blev udleveret efter (real-) eksamener.

 

BENTE PEDERSEN:

Winnie ZinckDet er ret pudsigt, jeg fandt min for et par dage siden. Tidens tand har været hård ved den, men den er dog aldrig blevet brugt som askebæger. Fik den af fru Lorentzen i 1969, og smukke ord var skrevet i afgangsbeviset. Det skal nævnes, at mange fra klassen fik flidspræmier. Jeg var dog den eneste der fik et askebæger, en vane jeg siden kvittede 😁

Britta LindevallJeg fik flidspræmie efter 9. Bogen Livsens ondskab, af Gustav Wied. Poulsen sagde, at han ikke kunne finde en bedre titel til mig, da han overleverede den i aulaen. Nok fordi jeg var meget ironisk og satirisk, men på den gode måde.

Lis Christensen: Jeg fik en flidspræmie, en sølvske, efter realeksamen i 1967.

Ingolf Sørensen:  Jeg forlod Grundtvigskolen i 1964 - 9U, og til min store forundring blev mit navn råbt op på sidste skoledag, og foran alle i aulaen fik jeg overrakt "Kongens Fald" som flidspræmie. Det kom bag på mig, og jeg har siden tænkt på hvad jeg dog kunne ha' drevet det til med større indsats. Men glad var jeg, jeg kunne allerede dengang lide at læse, men Kongens Fald var nok dengang en anelse for tung for mig, men den er genlæst flere gange siden - og hver gang med større udbytte og læselyst.