Gensynsmøde i 1999 og 2018

Gensynsmøde 31 år

fra JOHN HORNUNG, født i 1951

Gensynsmøde i september 1999. Tilsendt fra John Hornung (født i 1951).
Gensynsmøde i september 1999. Foto fra Annie Nilsson (født i 1951).

Gensynsmøde 50 år

Gensynsmøde i september 2018. Tilsendt fra John Hornung (født i 1951).