GENSYNSMØDE 2004

fra JOHNNIE PEDERSEN, født i 1956

 Gensynsmøde i 2004, tilsendt fra Johnnie Pedersen, født i 1956. Det er lærer Henrik Fabricius i den lyseblå skjorte til højre. 

 

Her er historien bag gensynsmødet:

    Det der gik forud før mødet var, at jeg blev kontaktet af en klassekammerat i starten af 2004, via et brev. Han og en af pigerne havde vist brugt det meste af et år, til at støve alle klassekammeraterne op. Det lykkedes så også, men desværre var der 1 eller 2  der var døde. Han fik jo så min og de andres mailadresser, og så blev der aftalt en mødedato på skolen, i et lokale lige ved Grundtvigstatuen. Desværre, var det så ikke alle der mødte op.

   Vi startede ud med hver især, at fortælle lidt om hvordan det var gået os, i de mellemliggende år. Derefter fik vi lidt mad og drikke og snakken gik jo lystigt frem og tilbage, om de gode gamle dage 🙂. Jeg havde en smule besvær med, at huske nogle af kammeraterne 🙂.  Og så fik jeg en undskyldning fra en af kammeraterne, for den mobning jeg var blevet udsat for i skoletiden (jeg var klassens stille elev). De sidste 2-3 år, opholdt jeg mig for det meste i bibliotekslokalet (altså i pauserne og ikke når der var undervisning 🙂). Jeg sagde, at det skulle han ikke tænke på, for det havde jeg lykkeligvis glemt alt om. Jeg tog selvfølgelig imod undskyldningen, for det var tydeligvis noget der havde plaget ham op til mødet.

   Efterfølgende fik vi en rundtur på skolen og det jeg husker fra den rundtur var det underlige, at duftende fra lokalerne var de samme, som jeg huskede fra min tid på skolen 🙂. Skolen havde jo så fået computere til undervisningen. Det synes jeg så var et tilbageskridt, da man efter min mening ikke lærer tingene på samme måde, som ved en lærer der forklarer ting i f.eks Historie og Geografi.

   Eneste fordel ved computere, er jo at man finder tingene hurtigere idag, end dengang jeg gik i skole 😀. Efter mødet på skolen, fortsatte vi ud til en af kammeraternes hus og fortsatte festen der.  Vi var igang i godt 27 timer uden søvn så vidt jeg husker, gældende fra mødet på skolen til afslutningen hos kammeraten. Dagen efter, var det en meget, meget træt mand, der tog hjem 😀.

 
Mvh.
Johnnie Pedersen, født i 1956. 

Gensynsmøde i 2004, tilsendt fra Johnnie Pedersen, født i 1956. Det er lærer Karin Zahlerz til højre, med det sorte bælte om livet.

 

Navne tilføjet af Peter Korsholm.