VEJNAVNE

Her ses en Gørtler

 Gamle stillings-betegnelser i Nordvest-kvarterets vejnavne. Beskrivelserne er bl.a. indhentet fra "ordnet.dk". Hvis der er fejl eller du kan supplere med en bedre tekst, er du velkommen til at skrive til mig på:  newpew@mail.dk 

 

 

Bisidder:

En person der bistår en borger i mødet med det offentlige.

Bogtrykker:

Den der ejer og driver et bogtrykkeri.

Bomslutter:

En der åbner og lukker en bom (i en havn f.eks).

Borgskriver:

En embedsmand der førte bog over et lens skatter og regnskaber.

Buntmager:

En der fremstiller f.eks jakker af dyrepels.

Bygmester:

Tidl. betegnelse for en arkitekt.

Bødker:

En der fremstiller tønder.

Drejer:

Håndværker der fremstiller genstande i træ eller metal på en drejebænk.

Frimester:

Håndværksmester der kunne stå uden for lavet (tidligere stavet: lauget).

Fuglefænger:

En der er beskæftiget med at fange fugle.

Gørtler:

En der fremstiller og reparerer mindre genstande af metal.

Hovmester:

En der leder en gruppe tjenere og er ansvarlig for serveringen.

Klokkemager:

Urmager.

Korkskærer:

En der fremstiller korkpropper. 

Landsdommer:

En der som kongens repræsentant stadfæstede landstingenes domme.

Magister:

Indehaver af magistergraden og person som har taget magisterkonferens.

Oldermand:

Leder/formand for en (offentlig) forsamling, sammenslutning, forening.

Perlestikker:

En der udsyr klædninger o.lign. med perler, guld, silke o.lign.

Postholder:

Indehaver af et posthold, en station med hestevogne, klar til postbefordring.

Rebslager:

Håndværker der lavede reb og tovværk.

Rentemester:

Embedsmand med ansvar for statens regnskaber under enevælden.

Ridefoged:

Kongens og senere godsejerens repræsentant på et gods. Forestod fordelingen af hoveriarbejde og varetog inddrivelsen af skatter. Anvendtes fra slutningen af 1400-tallet til sidst i 1700-tallet, hvor betegnelsen afløstes af ordet forvalter.

Sadelmager:

Håndværker som fremstiller/reparerer lædervarer samt betrækker møbler og sæder i køretøjer el.lign.               

Skaffer:

Person, der ordner og leder en sammenkomst, sørger for bespisningen, skaffer ting til veje.

Slotsfoged:

Person, der er ansat til at føre tilsyn med et slots bygninger og bohave (nu: slotsforvalter).

Sporemager:

Håndværker (smed), der fremstillede sporer, stigbøjler o.lign.

Statholder:

Person, der i suverænens navn og på hans vegne, forestår den øverste stats-styrelse af en provins, en landsdel eller en stat.

Stenhugger:

Håndværker, der tilhugger sten til bygningsbrug, monumenter o.lign.

Teglbrænder:

Person, hvis erhverv det er at brænde/fremstille tegl.              

Toldskriver:

Toldembedsmand, som førte toldvæsenets regnskab.               

Tøjmester:

Chef for et tøjhus ell. for tøjetaten ell. (tidligere) artilleriet.

Tøndebinder:

Person, der udfører tøndebinding. Se også Bødker.

Tårnblæser:

Kongens tårnblæsere spillede både fra kirketårne og enkelte slotstårne, og skulle markere tidens gang og kirkens mærkedage samt blæse ved større begivenheder som henrettelser eller brand.               

Vagtmester:

Person, der holder vagt ved ell. har opsyn med noget. Især om en der udfører portnertjeneste og andet tilsyn ved virksomhed eller institution. Om en person der har opsyn med et arresthus og dets fanger.

Væbner:

Opdroges ved et hof, som Smådreng først, siden som Væbner, endelig som Ridder.