G12 GENSYNSMØDE


G12  GENSYNSMØDET

LØRDAG d. 8-9-2012

blev afholdt i klubhuset: Bispebjerg Boldklub på Bispebjerg Bakke, hvor vi var 41 gamle elever.

( Se fotos fra G12-festen:  HER   )
Deltagerne med fødselsår var:

1935:  Per Mortensen
1937:  Lis Ravn (tidl: Mortensen)
1937:  Erik Eilerskov Ravn
1938:  Ettie Nielsen (tidl: Pedersen)
1941:  Ole Ravn (afmeldt)
1941:  Per Sørensen
1942:  Karen Rasmussen (tidl: Sørensen)
1942:  Ole Christian Larsen
1942:  Ellen Bødker Sørensen (Friis Nielsen)
1943:  Tove Beltran (tidl: Larsen)
1943:  Kirsten Michelsen (tidl: Andersen)
1943:  Niels Larsen
1944:  Lis Smidsholm (tidl: Christiansen)
1944:  Gitte Larsen (tidl: Aasted)
1944:  Birthe Hansen (tidl: Børresen)
1944:  Ina Johannsen (tidl: Mortensen)
1944:  Carsten Ravn
1946:  Jytte Boda Ravn (tidl. Jytte Boda)
1948:  Mai-Britt Espensen (tidl. Gottrup Hansen)
1948:  Tage Rosenmeier
1948:  Bente Valant (tidl. Petersen)
1950:  Henny Bonnerup
1950:  Mogens Førster Jensen
1952:  Ole Jensen
1952:  Bendt Bach Sørensen
1952:  Connie Kerckhoffs (tidl. Garlykke)
1952:  Åse Wintlev (tidl. Madsen)
1952:  Poul Erik Waldhauer
1952:  Tenna H
1952:  Helge Pedersen
1952:  Ulla-Britt Sjögren
1952:  Bente Ramsing (tidl. Koch Rasmussen)
1952:  Tommy Pamperin
1952:  Hans Bisgaard Andersen
1952:  Vivi Walters (tidl. Olsen)
1952:  Lykke Søndergaard (tidl. Nielsen) (afmeldt)
1952:  Lars Lumholtz Frederiksen
1952:  Flemming Benny Pedersen Rohbach (afmeldt)
1952:  Søs Mira Broholm (tidl. Vibeke Petersen)
1952:  Kristian Pedersen
1952:  Palle Kejlstrup (tidl. Nielsen)
1952:  Palle H. Jensen
1952:  Bente Nørskov (tidl. Nørskov Jensen)
1952:  Erik Hahn-Nagel (afmeldt)
1953:  Marianne Petersen (tidl. Velling)

G12-DAGEN I TEKSTFORM


Forberedelser

Efter et års forberedelser, oprandt endelig dagen for det store G12-gensynsmøde. En dag vi i festudvalget var meget spændt på og havde glædet os rigtigt meget til. En dag som skulle vise sig at blive en dag i succesens navn.

Dagen blev planlagt allerede tilbage i maj måned 2011, hvor jeg mødtes med Tenna på Bornholm. Her talte vi om de første spæde skridt til et gensynsmøde for gamle elever, der havde gået på Grundtvigskolen. I september 2011 mødtes Tenna og jeg så med Ulla-Britt og Bente, og vi fire blev så festudvalget til G12.

Vi skulle så finde et egnet lokale, og efter et par forskellige forsøg, bl.a. med at spørge skolelederen om vi kunne holde festen på Grundtvigskolen (som i dag hedder Tagensbo Skole), fandt vi så de lokaler på Bispebjerg Bakke, hvor festen blev afholdt. Vi kunne både have spist på skolen og samtidigt få et kig på de nye lokaliteter og forhåbentlig finde steder og lokaler der havde bibeholdt de gamle minder, men skolelederen var meget kort for hovedet: 'NEJ' var hendes svar.

Senere forsøgte vi så at spørge skolelederen om vi i det mindste kunne komme indenfor på skolen, bare en times tid, så vi kunne komme til at se skolen indefra, naturligvis mod betaling. Men NEJ, det kunne ikke lade sig gøre. Vi forsøgte oven i købet at kontakte skoleborgmesteren, men skolelederen var for stærk i sin holdning. Til sidst opgav vi. Lis Smidsholm som også var med til festen, prøvede i sidste øjeblik, med sine kontakter at få etableret en ordning, det lykkedes, men det hele var nu for sent. Vi havde betalt for vores lokaler.

G12-dagen

Vi mødtes kl. 11, og efter at have påført os navneskilte og fremlagt vores medbragte effekter og billeder fra skoletiden, begav vi os kl. 11.30 ud på en mindre gåtur til Tagensbo Skole. Vi startede med at gå ind i den nye skolegård og ”kravlede” op ad de underlige slidsker der nu var bygget her. Bagefter gik vi en tur rundt i kvarteret og kunne genopleve vores gamle kvarter, for nogen var det første gang i mange år.

Vi var tilbage i festlokalerne kl. 13, hvor vi efter en mindre forsinkelse, bl.a. på grund af en hulens masse fluer, kunne gå ombord i en yderst veltilberedt buffet, kreeret af Lizzie, som var uddannet kok og smørrebrødsjomfru. Lizzie er en yderst bestemt dame, men mad kan hun lave og hun har tillige evnen til at sætte buffeten op, så den pirrer synet og smagsløgene.

Efter et stykke tid fik vi også rørt vores stemmebånd da en sang blev delt ud, en sang der gik på melodien: ”Der er lys i lygten lillemor”. Resten af dagen og aftenen blev stemmebåndene også rørt, pga de gamle minder der skulle tales om fra skoletiden.

Der blev virkelig talt på kryds og på tværs i alle kroge, indenfor og udenfor. Vejret var med os hele dagen, dog kom der et par smådryp da vi skulle tage gruppebilledet. Men det rørte ikke garvede gamle skolekammerater. Det var sjovt som gamle minder blev bragt frem til overfladen, også skolekammerater der ellers var glemt eller fortrængt, kom frem i lyset.

Det var utroligt så glade alle folk var, og der kom rigtig mange roser og komplimenter til os i festudvalget, det varmede utroligt meget. Mange ville gerne have at vi skulle ses mere i de kommende år og få etableret nogle flere gensynsmøder. Ja der blev sågar holdt en tale, om ikke vi skulle starte en forening, noget i stil med den tidligere forening: ”Gamle Grundtvig”. Se anvisning på opstart af en sådan forening nederst på siden. Vi må nu se, hvad tiden bringer.

Spændet i G12-gensynsmødet var fra fødselsår 1935 til 1953, og selvom der var lidt nervøsitet over om folk ville sætte sig i grupper af årgange og holde sig til dem som man kendte, skulle vise sig ikke at være begrundet. Folk blandede sig mellem hinanden og snakkede nostalgi på kryds og tværs. Dette var rigtigt skønt at være vidne til.

Der var kr. 587,- tilovers på G12-kontoen, som dels skyldtes de penge der var sat til side til en evt. rundtur indenfor på skolen, og som jo ikke blev til noget. Pengene er nu sat ind på hjemmesidens donationskonto. Og jeg vil godt sige tusind tak til alle G12-deltagere, pengene vil brugt på fremtidige udvidelser på hjemmesiden. Se mere på donationssiden.

Dagens slutning

Folk begyndte naturligt nok så småt at forlade selskabet sidst på eftermiddagen og først på aftenen. Nogle skulle til andre arrangementer og andre havde langt hjem. Sidst på aftenen sad, som forventet, den hårde kerne tilbage, samt en hulens masse fluer. Der blev i de sidste timer vredet endnu flere nostalgi-oplevelser ud af hinanden. Festen var på forhånd sat til at slutte kl. 24 – og sådan blev det. De sidste ting blev opryddet og endelig kunne lyset slukkes, tyverialarmen sættes til og dørene kunne lukkes. En rigtig dejlig dag var til ende.

På festudvalgets vegne vil jeg godt sige tusind tak til jer alle, fordi I gjorde denne dag til en uforglemmelig oplevelse. Uden jer var der jo ikke blevet nogen fest 😀.

-poul erik.

FORENING


Skrevet af Mogens F. Jensen, d. 12-09-2012:


   Jeg var på en måde lidt nervøs over at skulle møde en masse mennesker som jeg egentlig ikke kender, altså bortset fra Poul Erik, Kristian og Henny. Men vi havde jo skolegangen og boligen i kvarteret til fælles, og det kunne også være interessant at være i det nybyggede klubhus.

   Dagen oprandt og det var let og ligetil at mødes. Vi var en del af drengene som havde spillet i Bispebjerg Boldklub, skulle det vise sig, for det var stort set de samme gutter som stod udenfor og røg. På turen rundt i kvarteret var det sjovt at høre om oplevelser fra de forskellige ejendomme vi boede i og mange kunne huske noget med juletræsstammer der blev brugt i opgør gårdene imellem.

Gennem hele eftermiddagen var der mange der henvendte sig for at spørge til min søster Helle. De fortalte om deres besøg på Lygten, hvor vi boede – jeg var sjældent hjemme, så det vidste jeg ikke noget om. Men hun er jo et meget socialt væsen også i klassen på skolen, kunne jeg forstå på de mange hilsner jeg skulle overbringe hende.

   Jeg blev spurgt til foreningen ”Gamle Grundtvig” som i 90erne afholdte store arrangementer for tidligere elever på skolen. Som forening med tilknytning til skolen betalte vi ikke leje eller udgift til opsætning af borde, stole og scene, og den årlige generalforsamling kunne vi afholde på lærerværelset. Bestyrelsesmøderne foregik i ”de små hjem”.

   Nu hvor Poul Erik og festudvalget med arrangementet i Lersøparken har vist, at vi er en større gruppe som har en fælles interesse omkring vores gamle skole, er der jo gode forudsætninger for at starte en forening, med de
fordele der kan følge med. Det er jo ganske gratis.Forslag til oprettelse af en forening for tidligere elever på Grundtvigskolen:

En gruppe planlægger og indkalder til et stiftende møde ud fra Poul Eriks adr.liste. Mødelokale m. div. nær skolen koster 150 kr. På mødet foreslås en dirigent og en referent, og når det er i orden præsenteres forslaget om stiftelse af en forening.

Forslaget skal indeholde et sæt vedtægter som indeholder følgende:

1. Foreningens navn og hjemsted.

2. Foreningens formål og medlemskreds, samt vedtægter vedrørende indkaldelse af årlig generalforsamling.

3. Foreningens økonomi, herunder kasserer og revisor.

4. Bliver forsamlingen eller et flertal enige kan man på stedet gå over til valg af bestyrelse (formand, kasserer m.fl.), samt valg af intern revisor.

-mogens

                                        
TIL TOPPEN AF SIDEN