SPRITTERNE (fotos)

Her sidder fire sprittere som venter på at de åbner hos Kirkens Korshær på Drejervej i NV. Forrest i billedet ses "Lange Frank".

Seks prinser 'tæller den' foran et i 1961 nedrevet hus på hjørnet af Rebslagervej og Plumsvej i det gamle Lersøkvarter. Foto er fra 1960.

Rebslagervej, som den så ud i 1961. Tidligere hed vejen Alexandravej. På grund af et byggeri på Lygten, blev vejen skåret over i to halvdele, den ene kom til at hedde Alexandravej og den anden halvdel Rebslagervej.

Bumsemærket: Spritteren har på sin venstre hånd fået tatoveret et korrekt lavet bumsemærke, karakteriseret ved 3 prikker anbragt som hjørner i en ligesidet trekant. Bumsemærket på hans højre hånd er fejlagtigt placeret og omgivet af en stjerne for at skjule bumsemærket.

En af prinserne på Rebslagervej, sover branderten ud. Læg mærke til at han bruger et gasapparat som hovedpude.

Et par "sprittere", bl.a. Lange Frank (1950). Foto tilsendt fra Per Johan Jensen.

Engang imellem blev stemningen i det gamle spritterkvarter så høj at beboerne måtte ringe efter politiet for at få dæmpet gemytterne. De blev som regel taget med og sat i detentionen.

Skærsliberen i to forskellige udgaver, med sit transportable sliberi.

Københavner Karlo synger det gamle skærsliberråb: Her er skærslipperen.

Billederne med tilhørende tekst, er primært hentet fra bogen: "Prinser og vagabonder" skrevet af Anders Enevig.