Historier fra tidligere elever og lærere

ALICE ELLEY (tidl. STAVNSHØJ), f. 1944

Min tid på Grundtvigskolen.

Jeg er født i 1944 som den ældste af tre søskende. Indtil jeg var 13 år boede vi på  Fuglefængervej i  Bispevænget, senere flyttede vi til en større lejlighed : 2½ værelse på Bogtrykkervej.


Jeg begyndte som 6-årig i 1. klasse august 1950. Vi var cirka 30 piger i 1.a og vi havde klasseværelse i nr.2 ( i stueetagen til venstre ved siden af skolebetjentens lejlighed), fordi vores klasselærer frk. Ingeborg Holst også var skolens viceinspektrice, og hun skulle være tilgængelig i hovedbygningen. Regnelærerindens navn har jeg lykkelig  glemt. Jeg afskyede regnetimerne med deres lange kolonner af ens regnestykker og tabelterperi.  Det hjalp lidt, da vi i 5. klasse fik de såkaldte tekststykker, hvor man skulle tænke mere over metoden.


Vi havde en lærerinde, som hed fru Gudrun Nielsen i religion. I gymnastik havde vi frk. Mølgaard. De første par år havde vi ikke gymnastik i gymnastiksalen, men skulle stå på pulten og lave øvelser. Når timen så var slut, skulle vi sætte os og tørre bordet af med bukseenden .


Fra 3. klasse havde vi fru Lorenzen i håndarbejde, i tegning havde vi hr. Berg og i sang hr. Brandt. Han lærte os bl.a. en sang om kanariefuglens begravelse og en om Snehvide. I 5. klasse havde vi fru Claudevitz i geografi. Hun læste op for os af Junglebogen i spisepausen, men vi fik aldrig hørt den færdig, fordi hun gik på barsel, og vikaren ikke kendte til det.


Vores klasselærer frk. Holst boede Lygten nr. 68 på 2. sal, vi var hjemme hos hende en gang.  Hun boede oprindeligt sammen med sin mor, men hendes mor blev syg og døde, da vi gik i, jeg tror, 3.klasse. Derefter havde frk. Holst sin hund – en sort skottehund, som hed Pjuske -med i skole hver dag. Normalt opholdt den sig på hendes kontor ved siden af håndarbejdssalen, men i vores timer tog hun den med i klassen, og så lå den ved siden af katederet. Den havde fødselsdag d. 13. marts og blev selvfølgelig  begavet med kødben og frikadeller af pigerne. På klassebilledet fra 1955 - 5.a (se nederst på siden), sidder jeg og Helen sammen med Pjuske foran på billedet.

 

I begyndelsen af 2. klasse kom jeg på svagbørnskoloni, fordi jeg var for tynd. Jeg tror, det var i 3 uger, og det var et sted som hed Næs på Fyn muligvis ved Assens, det var ud til Lillebælt.


Frk. Holst gik på pension  efter sommerferien 1955. Hun ville nyde sit otium i sit sommerhus i Asserbo. Desværre blev hun syg og døde i begyndelsen af 1956. Hun havde ikke megen familie og ved hendes bisættelse deltog skolen. Hun blev afløst som viceinspektrice af frk. Lyhne.


Efter prøverne til mellemskolen blev klassen delt, således at nogle af os kom i 1. eksamens mellem og andre kom i 1. fri mellem ( eller 6. klasse). Jeg kom så bl.a. i klasse med nogle piger fra frk. Kofoed Hansens klasse i 1. mellem a. Vi fik fru Irene Starklint som klasselærer . ( Dansk, religion, håndarbejde).


I regning og matematik havde vi frk. Cronberg, som kunne være ret frygtindgydende, men som vi alligevel fik et ret godt forhold til. Hun kaldte os aber, men vi fik listet ud af hende, hvornår det var hendes fødselsdag, og så forærede vi hende en legetøjsabe, som i  hele vores skoletid sad i skabet og kom frem i matematiktimerne. For en del år siden så jeg en dødsannonce i avisen, hvor man efterlyste pårørende til hende.


 I engelsk havde vi fru Lenzing og i tysk frk. Vollertsen.  I  geografi  var det fru Orth Nissen  ( hun var også skolebibliotekar og stod for salg af mærker), i naturhistorie havde vi fru Halling Jacobsen og i fysik fru Garney. Fru Vejborg var vores historielærerinde. Det var også hende der bestyrede salg af teaterbilletter til Skolescenen. I gymnastik havde vi frk. Hougs. I 4.mellem fik vi hjemkundskab med frk. Kofoed. I tegning havde vi hr. Hedegaard.


Man kunne for et symbolsk beløb, jeg tror 10 kr, melde sig til frivillig undervisning om eftermiddagen,  og jeg havde tegning hos hr. Hedegaard. Jeg mener disse timer var forløberen for det som kom til at hedde: Ungdomsskolen for de 14-18 årige.

Jeg gik ud af skolen efter 4. mellem og blev kontorelev i Københavns Skattevæsen. Senere tog jeg realeksamen på aftenkursus.


I 1985, da klassen havde 25 års jubilæum efter realeksamen, havde vi en sammenkomst på skolen sammen med vores klasselærer fru Starklint og frk. Kofoed (se nederst på siden).

 

Min søster Inge Stavnshøj f. 1945 gik i 1. c 1953 hos fru Lorenzen. Min broder Erling Stavnshøj ( 1948 – 2003) gik i 1. A 1956 hos hr. Rasmussen også kaldet ”Piberas”. Vi blev alle 3 både døbt og konfirmeret i Grundtvigskirken og i 1967 blev jeg viet til Kaj Elley, som også er elev fra Grundtvigskolen, samme sted.


I 1974 begyndte vores søn Bo Elley i børnehaveklasse på Grundtvigskolen hos fru Sørensen med klasselokale i en af barakkerne. I 1. og 2. klasse hed hans dansklærer Bent Poulsen og regnelæreren var Gert Kærlin. Fra 3. klasse gik vores søn på sangskolen: Sankt Annæ Gymnasium.

mvh. Alice Elley.

 

Læs også Alice Elley's meget fine beretning om Grundtvigskolen, på denne side:  OM SKOLEN  

mvh. Poul Erik.

1955 - 5.a
25 års jubilæum efter realen i 1985.