KLASSEBILLEDER


  Grundtvigskolens
klassebilleder
                 (
1938 - 1995 )

 
   På de efterfølgende undersider, kan du se over 600 klassebilleder fra perioden 1938 til 1995 (enkelte årgange er dog ikke repræsenteret).

   Ligger  DU inde med gamle klassebilleder, skal du være meget velkommen til at sende dem til mig (evt.  vedlagt  navne) til: newpew@mail.dk .

   Du kan også sende dem pr. post, hvis du ikke har en scanner. Skriv til mig på: newpew@mail.dk og få opgivet min adresse.

   Der findes også sider med børnehavefotos, gårdfotos samt første og sidste skoledag. I alt er der her over 50 fotos.                 HUSK AT SE BILLEDERNE I FULD SKÆRM
                       (tryk på 'FULD SKÆRM' symbolet)

    
 

   Nogle af klassebillederne er påført elev-navne (se foto øverst): Hvis ikke andet er anført, læses de alle fra venstre mod højre, med bageste række først. Bv betyder Bagest fra venstre, Mv = Midten fra venstre, Fv = Forrest fra venstre.

   Du kan vælge at se klassebillederne enten i et "Slide-Show" eller som enkeltbilled-visning (ved at klikke på et foto i oversigten). HUSK at du også kan se dem i FULD SKÆRM: Tryk på "Fuldskærm"-symbolet nederst til højre i startbilledet og slide-showet vil starte i FULD SKÆRM.

   Det skal nævnes, at langt de fleste af klassebillederne er angivet med et ENKELT årstal. Det vides derfor ikke, om billedet er taget i skoleårets efterår eller forår, og det kan få indvirkning på klassetrinet. Du skal derfor lede efter DIT klassebillede plus/minus eet skoleår.

   

                                   RIGTIG GOD FORNØJELSE.