Historier fra tidligere elever og lærere

POUL ERIK WALDHAUER

Der går ikke røg af en brand...

   Jeg vil da også bidrage med et par historier fra gamle dage. At tænke sig, det er over 40 år siden, jeg gik ud af skolen, nå men det kan man jo ikke gøre ret meget ved, desto mere kan man så se tilbage, og glæde sig over de gode oplevelser, man trods alt har haft. 

    Jeg husker bl.a. en sjov historie fra en gang vi havde frikvarter. Drengene styrtede jo altid ned til det store toilet i den fjerneste krog af den store gård - og så skulle der ryges, med en vagt udenfor døren, der skulle holde øje med gårdvagten. Jeg røg ikke selv, men jeg var altid meget interesseret i, når de "store" drenge lavede noget der ikke helt var efter reglementet. Således, midt i en ryge-seance, kom gårdvagten selvfølgelig. Ryge-vagten skyndte sig at give besked, og alle der var på toilettet skyndte sig ud. Men der var jo altid en tåge af røg der flød ud over det hele. Det var så sandelig svært at skjule, men det der gjorde det endnu sjovere var, at én af drengene, jeg mener bestemt det var Ken Barnewitz, røg pibe, og den var ikke lige så let at skjule eller smide væk, som almindelige cigaretter, der bare kunne kommes i toiletkummen og skylles ud. Ken stak derfor sin pibe i jakke-lommen og da gårdvagten kiggede underligt ned ad Ken's jakke, stirrede vi alle på Ken, og slog ud i stor latter:  Der kom en kraftig røg op af Ken's lomme. Det var meget svært at bortforklare, men jeg tror det endte med at gårdvagten også kunne se det morsomme i det og lod Ken gå fri. Det var en skøn dag for alle, i hvert fald alle andre end Ken.

KIMER I KLOKKER...

  Jeg husker også en episode engang hvor vi skulle have udvidet spise-frikvarter, fordi vi vist havde nogle varme dage. Viceinspektør Kymer kom ned i vores klasse for at udpege 2 elever der kunne forestå manuelt at ringe ind og ud til frikvarter. Jeg tror det drejede sig om 10 minutters ekstra pause.

Der fandtes et ur med nogle kontakter så man manuelt kunne få klokkerne til at ringe udenfor automatikken. Jeg kan huske at jeg, sammen med min klassekammerat Tommy, var meget stolte over at få lov til at ringe med klokkerne.

LEGE OG DATIDENS GADGETS

   Når man nu ikke havde computere, mobiltelefoner og andet elektronisk gejl, hvad skulle man så få tiden til at gå med dengang i 60'erne?

   Jo, vi havde hønseringe og S-ringe. Man kastede dem hen mod en linie/kridtstreg. Kan ikke lige huske reglerne.

 Man kunne gå til noget ekstra-tegning hvor man skulle farvelægge nogle tegninger af katte, huse mm. Det var efter skoletid, men husker ikke så meget mere. (Se billedet til højre).

  Så var der Terre. Små hvide terninger af noget der mest mindede om marmor. Man havde en'eren - to'eren - tre'eren - osv. Man kastede terningerne i luften mens man skulle prøve at opsamle dem der lå tilbage på jorden. Det fik man mange skrammer af på fingre og knoer.

   Så kan jeg huske at jeg og min sidekammerat Tommy Pamperin, spillede skak med nogle små skakbrædder under skolepulten, så læreren ikke opdagede noget.

   Efter skoletid legede man dåseleg, det var en slags tæl-til-hundrede-nu-kommer-jeg-gemmeleg, hvor man skulle sparke til en dåse når man havde fundet én af sine legekammerater, der havde gemt sig. Legen er meget lig den leg der bare hedder "Skjul".

BOTANIK, GEOGRAFI OG HISTORIE

   Vi havde Ole Koefoed som klasselærer, og vi havde ham også som lærer i naturhistorie, geografi og historie. Han var en god og underholdende lærer.  Han formåede i hvert fald at få mig interesseret i naturen, og hvad man kan finde i den. Især fugle fik min store interesse, og det er nok derfor, at jeg er så glad for fugle i dag og kan genkende næsten alle danske fuglearter. Når vi kom hjem efter en ekskursion, skulle vi tegne og fortælle med farver og det hele.

Jeg kan huske at vi var meget ovre i Utterslev Mose hvor der var meget dyre- og fugleliv. Vi var også i Dyrehaven, jeg kan huske at vi fandt et vandhul hvorfra vi skulle tage en vandprøve for at se hvad der fandtes af dyreliv i sådan et vandhul. Der var også en stor 'vandkalv' - imponerende.

I samlemapper indsatte vi vores tegnede historier om fugle, dyr, geografi og historie. Jeg har samlemapperne endnu, de ligger i kælderen.

AVISER OG KLUDE

   Jeg kan huske at man kunne indsamle aviser og gå ned med dem til en papirfabrik. Den lå på Bygmestervej og lavede brugte aviser om til nyt papir. De gamle aviser blev vejet, man fik en bon udleveret, og kunne så gå op på kontoret og få udbetalt et honorar. 


   Men vi (Tommy P. og undertegnede), fandt ud af, at der var flere penge i klude, strikvarer og uld. Selv om det vejede mindre end aviser, var kiloprisen så god, at man tjente mere på kludene end på aviserne.


Se mere omtale under FLEMMING P. ROHBACH.

MEDDELELSER TIL LÆRERENNår man havde været syg eller man skulle be' om fri, skulle man have en seddel med til læreren.

FLEST ORD I GRUNDTVIGSKOLEN

   På et tidspunkt fandt vores lærer Erik Kristensen på, at lave en konkurrence der handlede om, hvem der kunne finde flest ord, der kunne dannes ud af ordet: Grundtvigskolen.

Det endte med at der kun var to elever der gik ind i spøgen, nemlig Ken Barnewitz og jeg selv. Der blev virkelig "tygget" på opgaven, og vi gik begge op i det med liv og sjæl. Vi afleverede til sidst opgaven til hr. Kristensen, men da han så hvor mange ord det var blevet til, opgav han at tælle og vi blev begge udråbt som vindere. Præmien var flødeboller, uhmmmm !

For mit vedkommende fandt jeg 653 ord. (I parantes skal det dog bemærkes, at udgangspunktet fejlagtigt var Grundtvigskolen med 2 s'er).

PUCH VZ 50

   Her er et billede af min dejlige yndlingsknallert Puch VZ 50, som jeg fik i sommeren 1969, kort tid før jeg skulle i lære. Den kørte bare så godt og bragte mig bl.a. ned til Møn, til min søster og svoger's sommerhus. Da jeg senere fik bil, solgte jeg den til min nevø, der adskilte den totalt og delene kom til at ligge ubeskyttet i regn og blæst, så den rustede simpelthen helt op. Det var blasfemi af højeste skuffe.

BREVVEKSLING


   I en skoletime sad jeg og skrev med Marianne Velling i en dialog om et eller sugemærke. Denne dialog fandt sted for over 40 år siden. At tænke sig at jeg stadig har dette lille sjove stykke papir liggende.


 

 


                                                                TIL TOPPEN AF SIDEN