VICE- OG SKOLEINSPEKTØRER

Tryk på foto og se det i STORT.

SKOLE-INSPEKTØRER

C.A. JÜRGENSEN

   I perioden 1946 - 1951/52 hed inspektøren C.A. Jürgensen. En lille mand med helt hvidt hår.

MARTINUS ESKESEN

   Periode: 1951/52 frem til 1962.

V. SØBY CHRISTENSEN

   Periode: 1962 - 1976

BENT ANDERSEN

   Periode: 1976 - 1988

Inspektøren hed Bent Andersen, som kom fra en stilling som formand for KLF = Københavns Lærerforening.

OLE MØLLER PETERSEN

   Periode: 1988 - 1999

Inspektøren var (er) bornholmer

MICHAEL OLESEN

   Periode: 1-11-1999 til 1-2-2008 (er i dag inspektør på Ålholm Skole)


 VICEINSPEKTØRER

SKJERNING

   Periode: 1950'erne.

INGEBORG HOLST


   Periode: 1947 - 1955
 

frk R. LYHNE

   Periode: Indsat i 1955 og fortsatte til ind i 1960'erne.

Frk. R. Lyhne blev født d. 18/4-1904.

J. KYMER

   Periode: 1950'erne og 1960'erne.

MOGENS CHRISTIANSEN

   Mogens Christiansen ("smukke" Mogens), afløser J. Kymer, sidst i 1960'erne.

TONNY BAYER

   Periode: fra 1972. Hun var også tysklærer. Billedet er fra 1973.

HÅKON HAUGAARD

   Håkon Haugaard var viceinspektør mellem Christiansen og..... Fabricius. Han sluttede omkring 1981/82.

JENS RØNNE

   Periode: 1982-1988. Han kom fra Lundehusskolen og blev inspektør på Kirkebjerg Skole i 1988. Billedet er fra 1982.
 

HENRIK FABRICIUS

   Periode: 1988 - ?
Billedet er fra 1974, da han var lærer.

RETTELSER via Facebook


Fra Leif Gudman Rasmussen har jeg via Facebook, fået følgende rettelse/tilføjelse:

Af listen fremgår det, at Henrik Fabricius var viceskoleinspektør på skolen fra 1988. Henrik Fabricius blev først viceskoleinspektør i 1999 (i f.m. at Michael Olesen blev skoleinspektør). Henrik Fabricius var i perioden fra 1988 frem til 1999 mange gange og undertiden i lange perioder konstitueret viceskoleinspektør. I perioden 1988 til udgangen af 1993 var Kirsten Munck viceskoleinspektør (souschef). Jeg afløste Kirsten Munck fra februar 1994 frem til udgangen af 1995, hvor jeg blev skoleinspektør på Voldparkens Skole, som blev nedlagt i 2008 og hvor jeg efterfølgende blev forflyttet til Kirsebærhavens Skole - hvorfra jeg blev pensioneret i oktober 2014. Min efterfølger som viceskoleinspektør hed Arne Riis, som i 1999 afløstes af Henrik Fabricius. Som nævnt blev Henrik Fabricius konstitueret i perioder i f.m. udskiftningerne på souschefposten. Hvad angår Tonny Bayer, så var hun fra slutfirserne og frem til sin pensionering i starten af nullerne viceskoleinspektør og daglig leder af KH-afdelingen (Villaen). På samme tidspunkt - starten af nullerne - blev de forskellige KH-afdelinger i Københavns kommune slået sammen til det, vi i dag kender som Frejaskolen. I følge Michael Olesen lever Henrik Fabricius i bedste velgående - han bliver iøvrigt 70 år i juni.

Skrevet d. 6/3-2015.


Carsten Flintberg (FB) kommenterer til dette:

Overbevisende bevisførelse, Leif Gudman Rasmussen, men Tonny Bayer var allerede viseinspektrise de sidste år jeg gik på skolen og jeg gik ud i 74. Hun var stadigvæk viceinspektrice da jeg vendte tilbage som vikar i 79, hvor jeg i øvrigt arbejdede sammen med hende i Villaen.

Skrevet d. 6/3-2015.

Har du nogle rettelser eller tilføjelser, 
     så skriv til: newpew@mail.dk


               TIL TOPPEN AF SIDEN