TYSKE FLYGTNINGE

Tyske flygtningebørn bliver undervist i aulaen. Selvom det ligner Grundtvigskolens aula, så er foto fra Emdrup Skole, senere Lundehusskolen.

   Mange kan nok huske, eller har fået fortalt, at der under og efter anden verdenskrig, opholdt sig tyske flygtninge på Grundtvigskolen. Men det er nok ikke mange, der kender historien bag: hvornår og hvorfor. Nedenfor kan du læse en historie, så det kan blive belyst lidt bedre. Historien er leveret af Georg Lindevall.

Den 27. marts 1945 blev skolen beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, som benyttede den til at huse tyske flygtninge. Skolen blev atter rømmet den 27. november 1945.

 

De tyske flygtninge på Grundtvigskolen.

af Georg Lindevall (født i 1933)

 

   På et tidspunkt, jeg mener det må have været omkring årsskiftet 1944–45, havde krigen i Europa og særligt i Tyskland smadret de fleste af de huse folk boede i. Hele byer lå i ruiner dernede sydpå. Dette afstedkom, at tyskerne transporterede deres flygtninge, ofrene for disse bombardementer og krigsinvalider, ca. en kvart million mennesker, op til Danmark. Det medførte et genhusnings-problem, som blev foreløbigt løst ved, at adskillige skoler måtte lukke for undervisning, idet de mange flygtninge blev indkvarteret der! Således også vores Grundtvigskole. Mange forsamlings-huse, sportshaller, hoteller, fabrikker, højskoler m. m. blev også inddraget til formålet.

 

   Da jeg boede på 3.sal lige over for min skole, kunne jeg ud af vinduet iagttage, at tyske flygtninge udstyret med en slags ”flygtninge-penge” hver dag kunne gå i byen og købe danske varer, som jo var rationerede for almindelige danskere! Det var ikke særlig populært og de fleste forretninger afviste flygtningene med, at man desværre ikke havde flere af de forlangte varer. Uden for skoleporten på Magistervej stod hele døgnet bevæbnede tyske soldater på vagt, og hver formiddag kunne man se en åben lastvogn med presenning (prærievogne kaldte man dem), afhente de tyske flygtninge, der var døde i nattens løb på skolen. Nøgne og bare læsset oven på hinanden! Dette scenarie ændrede sig ved befrielsen d. 5.maj 1945, hvorefter det var to CB-er (civilforsvars betjente eller ”føl” = CB-er), der overtog værnemagtens portvagt og herefter fik flygtningene ikke mere lov til at forlade skolen.

 

   Denne flygtningesituation betød naturligvis, at der overhovedet ikke var undervisning til eleverne på Grundtvigskolen mere. Erindrer, at der i løbet af vel en god måneds tid blev arrangeret en form for undervisning forskellige steder i byen. Således blev min klasse, 1.FM A, slået sammen med en parallelklasse, 1.FM B, og vi fik derefter en slags ”undervisning” hver anden dag i to timer. Stedet var en ældre nedlagt fabriksbygning, overtaget og udlånt af K.F.U.M. til formålet, beliggende på Nordre Fasanvej, næsten vis a vis Nørrebro Station. Her fik vores klasse efter nogen tids forløb tilbudt et otte-dages ophold på ”Asmunds Minde”, en lejrskole i Langerød ved Kvistgård i Nordsjælland.

 

   En skønne dag blev de tyske flygtninge overflyttet fra Grundtvigskolen til en slags lejre rundt om i landet, indtil de alle sammen kunne sendes til deres forskellige hjemegne nede i Tyskland. Jeg tror nok, at de fleste flygtninge stammede fra det østlige Tyskland, så der har sikkert skullet ske en del forhandlinger med de nye magthavere der, inden dette kunne gøres! I hvert fald blev vores skole istandsat efter flygtningene; der blev malet og regeret, og en skønne dag blev det tid til at flytte ind igen på ”vores” rigtige skole.

 

Du kan også læse Georg Lindevall's fulde historie under

HISTORIER > GEORG LINDEVALL

 

TIL TOPPEN AF SIDEN

I slutningen af 1945 bliver de tyske flygtninge hjemsendt til deres land.