BISPEBJERG og omegn

BISPEBJERG og omegn


   På de efterfølgende undersider, kan du finde fotos fra Bispebjerg og Nord-Vest-kvarteret, Frederikssundsvej, Bellahøj, Lygten, Hareskovbanen, Nørrebro Station og Nørrebrogade. Endvidere findes der nogle kort over Bispebjerg (1899 til 1971).

                              

Historien om Bispebjerg:    

   Det er bønderne i Utterslev, som har givet Bispebjerg sit navn. Navnet nævnes skriftligt i 1681, hvor det staves BISSEBIERG og forklares således: Bakken hvor kvæget bisser. Utterslev hørte dengang til det oprindelige Bispegods, som Valdemar den Store gav til Absalon. Senere gav Absalon landsbyen m.v. til Roskildebisperne.  

   Utterslev skulle høre under bispen i Roskilde til evig tid og det endda stadfæstet af Paven sidst i 1100-tallet. Utterslevbønderne har således haft en grov herremand at slide for. Efter reformationen ophørte den evighed, men navnet Bispebjerg blev hængende, og er siden overgået til hele kvarteret.  

   Tidligere blev jordene i Utterslev og Emdrup brugt til landbrug og gartneri, bl.a. Bøllemosegaard 1 der lå hvor Kantorparken nu ligger, men der var også opført lystgårde fx. Annas Lyst, der blev højskole og skiftede navn til Emdrupborg, samt Karens Lyst ved Bispebjerg Bakke. På hjørnet af Tuborgvej/Frederiksborgvej lå en stor mølle (Bispebjerg Mølle), som bønderne benyttede helt frem til 1908, hvor den blev nedrevet. I stedet blev opført et dampbageri.

Bispebjerg Mølle som lå på hjørnet af Tuborgvej og Frederiksborgvej.