TAGENSBO SKOLE

   Grafiktegning af den nye skole. 

   I gamle dage hed den Grundtvigskolen. I dag hedder den Tagensbo Skole. Hvorfor nu det? Det skyldes at man har lagt de to skoler: Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen sammen, og omdøbt det hele til Tagensbo Skole med adresse på Magistervej 4, 2400 Kbh. NV. Længere nede på siden, kan du læse om den mere tekniske forklaring på sammenlægningen, fortalt af Poul Sabroe samt om byggeriets gang af projektchef Birgitte Balle Sørensen fra Hoffmann.

 Tagensbo Skole pr. 12-3-2013

Børne- og ungdomsborgmester Anne Vang fortæller om det første spadestik på Tagensbo Skole. Videoklippet er fra You Tube d. 26/3-2010.

OM TAGENSBO SKOLE. Tekst: Poul Sabroe

 

En skolesammenlægning er endt lykkeligt med en udvidelse af Grundtvigskolen til et kulturelt center for hele kvarteret i København NV.

Det begyndte med en plan om at sammenlægge to kommuneskoler i Københavns nordvestkvarter, Bispebjerg Skole og Grundtvigskolen. Ønsket var en effektivisering af skoledriften og samlet bedre forhold for eleverne på en fusioneret og større skole. Til formålet fandtes den eksisterende Grundtvigskole, som skulle ekspanderes.

Efter det indledende udbud førte et lykkeligt samarbejde med de erfarne skolearkitekter på tegnestuen Kjaer & Richter til ikke bare de fornødne kvadratmetre, men til et så alsidigt og anvendeligt skole- og fritidsprojekt, at det københavnske bykvarter ikke alene har fået en ny skole, men et nyt kulturhus!

Grundtvigskolens oprindelige 6.500 kvm har i samme byggesag fået en tilbundsgående renovering: Af det gamle interiør er stort set intet tilbage, beretter den sagsansvarlige hos Kjaer & Richter, arkitekt MAA Peter Horwitz. De smukt murede facader fra 1936 (arkitektur: Poul Holsøe) har for en tillægsbevilling endda været under kærlig behandling af et hold murersvende, der har fornyet samtlige fuger. I den proces blev fugen ændret til tilbageliggende med en markant lysskygge og reliefeffekt. Smukt håndarbejde og en god investering i en historisk bygning repræsentativ for den danske funktionalisme.

Ekspansionen er disponeret i en længebygning i tre etager med bærende facader og med karakterfulde etagehøje glaspartier, hvis virkning forstærkes af kontrasten til lukkede pladebeklædte partier.

En mellembygning forbinder nyt og gammelt, mens et tredje og afgørende nyt bidrag består af en multifunktionel hal med ekstra møde- og administrationsrum til en vifte af aktiviteter fra håndbold over gymnastik til dans, musik, teater, koncerter og udstillinger og aftenskolernes kulturelle aktiviteter.

Grøn fælled

Multihallen vil være åben uden for skolens åbningstid og være tilgængelig for alle brugere. I tilknytning til multihallen er etableret en række aktivitets- og møderum til fitness, yoga, dans, gymnastik og øvelokaler samt samlingssteder for lokale foreninger.

Multihallen er bemærkelsesværdig derved, at den er skabt efter Lokale- og Anlægsfondens tanker om ‘Den grønne byfælled’: Halbygningen glider naturligt ind i udearealernes seks zoner, der hver er målrettet forskellige aktiviteter.

Byggefakta:

Magistervej 4 - 2400 København NV. Bygherre: Københavns Ejendomme

Bygherrerådgiver: Bascon A/S. Totalrådgiver: Hoffmann A/S

Arkitekt: Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S. Ingeniør: Hansen, Carlsen & Frølund A/S

Andre aktører: Saint-Gobain Ecophon A/S, Jeld-Wen, WindowMaster A/S

Areal: 3.450 kvm. Byggesum: 130 mio. kr. Byggeperiode: april 2010 - november 2011

 

SKOLELEDERE PÅ TAGENSBO SKOLE:

Ny skoleleder indsat pr. 1. april 2018

Lokalavisen d. 20-10-2010:

Klik på billedet for at se det i STORT.

Så kom der gang i Tagensbo Skole. Tekst: Birgitte Balle Sørensen

Hoffmann Ekspres juli 2010.

En udfordring på mange fronter.

   Det har været lidt af et forhindringsløb at få begyndt på renovering og nybyggeri på Tagensbo Skole i Københavns nordvestkvarter, men nu er der gang i sagerne, og bygherren har accepteret, at byggeriet er 40 dage forsinket, og derfor først kan afleveres 18. august 2011.

   Men det har også været en start med mange udfordringer, fortæller projektchef Birgitte Balle Sørensen. Først kunne bygherren ikke overdrage bygningerne til os i rette tid, og myndighedsbehandlingen trak ud. Så blev der konstateret asbest og maling med blyforekomster i den eksisterende bygning, og vi måtte have bygherrens accept af, at det skulle væk, før vi kunne komme videre. Sidst, men ikke mindst, var et eksisterende, modulbyggeri på grunden ikke fjernet og lå i vejen for vores anlægsarbejde. Så det tog faktisk tre måneder, inden vi kom rigtigt i gang, men nu kører vi, og forsinkelserne er indarbejdet i den i forvejen stramme tidsplan, selv om det har været svært at få dem hurtigt behandlet i en offentlig bygherreorganisation, siger hun.

Ny multihal

   Arbejdet omfatter renovering af 6800 m² eksisterende skole, byggeri af 2000 m² ny skole- og administrationsbygning samt etablering af en ny multihal på 2500 m². Desuden skal alle skolegårde og grønne arealer renoveres og ombygges. Vi har været i gang med anlægsarbejdet i de seneste to måneder, selv om det har været lidt besværligt på grund af de komplicerede adgangsforhold, modulbygningen var årsag til. Den er nu fjernet, så vi kan gøre udgravningen færdig og fortsætte anlægsarbejdet på en mere rationel måde, forklarer Birgitte Balle Sørensen.

   I de eksisterende bygninger er asbest- og blysaneringen begyndt, og Arbejdstilsynets krav til saneringen er ens, uanset om der er tale om asbest eller bly. Eneste undtagelse er, at der ikke skal vaskes af efter blysaneringen, men ”kun” støvsuges. Når blysaneringen er overstået, kan selve renoveringen gå i gang. Vi regner med at være klar til værdispillet i september, og vi vil også med mellemrum holde HMS-dage med folkene på pladsen, så vi hele tiden holder fokus på sikkerheden, siger hun. Men det er ikke kun de praktiske hurdler, der skal overvindes. Kvarteret udgør en helt speciel udfordring

En ekstra udfordring

   Vi skal kunne håndtere ungdommen i området – eller i hvert fald at forsøge. Nordvestkvarteret er det socialt hårdest belastede område i Danmark – endda hårdere end Vollsmose, siger Birgitte Balle Sørensen. Det kan nævnes, at skolens elever er fordelt på 85 nationaliteter og 47 sprog, ca. 80 % af eleverne kan ikke skrive dansk, og mange af børnene er opvokset i flygtningelejre. En stor del af de unge i området har derfor et meget anstrengt forhold til myndigheder og autoriteter og er ikke vant til eller i stand til at forholde sig til samfundets normale spilleregler. Respekten mangler kort sagt.

   Det giver os store problemer med indbrud og hærværk. Vi er nu i kontakt med SSP, skoleledelsen og politiets lokale gadeteam i håbet om, at vi sammen med dem kan få en positiv dialog med ballademagerne, så vi undgår at skulle barrikadere os bag pladehegn og låste porte. Vi overvejer desuden en kontakt til Roskilde Universitets Center, hvis nogle kunne have lyst til at bruge vores dialogbaserede fremgangsmåde som et afgangsprojekt, siger hun.

Samarbejde om kontrakt

   På trods af alle de små og store udfordringer er pladsen præget af en positiv stemning. I øjeblikket har Hoffmann ti funktionærer og 25-30 håndværkere i gang derude, hvoraf de otte er egenproduktion vedrørende betonarbejdet.

   Det er Hoffmanns Regioner Renovering, Teknik og Anlæg, der sammen har indgået kontrakten med Københavns Ejendomme. Den samlede kontraktsum er på 105 mio. kr.

   Opgaven blev i øvrigt vundet på andre parameter end pris. På trods af at vores tilbud var det dyreste, fandt bygherren vores organisation, CV’er, procesbeskrivelse og kvalitetsniveau så overbevisende, at vores tilbud blev betragtet som det økonomisk mest fordelagtige.

 

Link til Tagensbo Skole's hjemmeside:  HER

 

  

TIL TOPPEN AF SIDEN