Historier fra tidligere elever og lærere

ERIK RAVN, født i 1937

Min historie om Bispebjerg:

   Jeg hedder Erik Ravn (er gift med Lis Ravn, tidl. Mortensen), er født den 7. januar 1937 og har 3 mindre søskende med 4 år mellem hver, de hedder: Ole, Carsten & Vibeke.

Fra 1937 – 1947 boede jeg på Stenhuggervej 9, 4. sal tv. Derefter flyttede vi til Bogtrykkervej 33, 2. sal th. På foto er jeg 15 år i 1952.

 

   Fra 1944 – 1950 gik jeg på Grundvigskolen og 3FMA  på Vognmandsmarkens skole, da der ikke var 3FM på Grundtvigskolen, vi var fire elever, som blev flyttet.

 

   Under den første del af krigen blev der bygget et stort tørveskur, mellem bygningerne på Stenhuggervej, som fyldte hele arealet, hvor der i dag er græsplæner og legeplads. På daværende tid var vi børn glade for skuret, hvor vi kravlede ind imellem tremmerne og legede, hvis ikke varmemesteren så det, da det var forbudt område for beboerne.

 

   Under krigen blev der bygget barakker på noget af sportspladsen. De blev benyttet af internerede flygtninge fra Tyskland, derfor blev vi skolesøgende børn undervist forskellige steder i nærheden. For mit vedkommende foregik det først på AAB’s kontor på Postholdervej, hvor lærer Lave boede, og senere på Bispebjerg Hospitals storkøkken med indgang, hvor vejen sluttede ved porten og stien, som fortsatte videre til Tuborgvej, langs med en havekoloni.

 

   De første 5 år af mit liv var der en havekoloni mellem Oldermandsvej, Landsdommervej og Bogtrykkervej, den 4. side vendte ind mod en tømmerhandel, som var afskærmet med et højt plankeværk. Denne havekoloni blev nedlagt da der skulle bygges boliger, som i folkemunde blev kaldt ”Helliggården”, da der også blev bygget en trækirke, som lå hvor Perlestikkervej udmunder i Landsdommervej. Dette byggeri foregik i første halvdel af fyrrerne. Ligeledes blev der bygget bunkers ved Landsdommervej op ad skolens sportsplads.

 

   Der var også en anden havekoloni mellem Landsdommervej, Hovmestervej og Frimestervej. På den 4. side, som i dag hedder Bogtrykkervej, var der en grøft langs havekolonien, og på modsatte side var der et fortov, mellem disse ydersider var der græs. Med begyndelse ved Landsdommervej var der sat bomme tværs over Bogtrykkervej, og hvor græsset sluttede ved skolens indgang var der også opsat bomme. Denne havekoloni blev nedlagt da der skulle bygges boliger omkring halv-tresserne, som i folkemunde blev kaldt Dommerparken, og i forbindelse med dette byggeri, blev der bygget 3 forretninger langs med Hovmestervej, 1 købmand, 1 slagter og 1 bager.  

mvh Erik Ravn. 
 

FDF K16´s orkester


   Jeg skal til mit første møde med min barndomsven Kurt Jacobsen og hans kone Rita (som også har gået på vores skole), den 18. november 2012. Det bliver spændende.

   Jeg har i dag d. 11/11-2012, talt med Poul Vifstrand's kone: Gudrund (enke), som jeg også kendte fra ungdomstiden. Poul blev født den 10/3-1937, og døde i september 2005, 2 år før han skulle have haft guldbryllup med Gudrund.  Jeg har også talt med Poul´s lillebror Henning Vifstrand født den 3/12-1939, hans telefon nr. er: 44 65 55 71, hvis der er nogle som kender ham? Han har også gået på Grundtvigskolen.

Poul, Kurt og jeg spillede i FDF K16´s orkester sammen i nogle år.Med venlig hilsen
Erik Ravn.


                                           TIL TOPPEN AF SIDEN