Historier fra tidligere elever og lærere

CARL MICHAEL NIELSEN, født i 1967

Min tid i 'Villaen' på Grundtvigskolen.

   Jeg er født i 1967, og gik på Grundtvigskolen i 'Villaen' 1981-84, hvor jeg endte med at tage 10. klasses afgangseksamen. I skolen hed jeg Michael Nielsen.

   'Villaen' var tidligere inspektørbolig, som så var blevet ombygget til undervisningsbrug. Jeg ved ikke præcis hvornår, 'Villaen' blev oprettet. Men det var mit indtryk at den havde fungeret i flere år, inden jeg begyndte der.

   Der var to klasser, V1 - børnegruppen, og V2 - ungdomsgruppen. Inde hos børnegruppen husker jeg, at bl.a. Lise Lotte og Stig underviste. 'Villaen' fungerede i nær kontakt med Bispebjerg Hospitals børne- og ungdomspsykiatriste afdelinger.

   Dengang jeg gik på Grundtvigskolen, boede jeg ikke i kvarteret. Men nogle år senere - hen mod slutningen af 80'erne - boede jeg i flere år lige overfor busholdepladsen ved krydset Frederiksborgvej/Emdrupvej. 


Mange hilsner
Carl Michael Nielsen

 

Se også Carl's efterlysning af gamle elever og lærere her: EFTERLYSNINGER